Testimonials

"Stwierdzam, że współpraca z wykonawcą układa się bardzo dobrze. Widać duże zaangażowanie dla dotrzymania terminu zakończenia prac. Jakość robót oceniam bardzo wysoko."

Waldemar Dworznik, Prezes zarządu Sopp Polska Sp. z o.o.
http://sopp-polska.polandtrade.pl/

"...Prace realizowane były w bardzo trudnych warunkach gruntowych, w terenie podmokłym. Wykonawca wykazał się dużym zaangażowaniem oraz bardzo dobrą organizacją robót. Jakość wykonanych prac oceniamy jako bardzo dobrą."

Marta Gray , Wiceprezes zarządu
http://www.fenelon.ie/

“...Wykonawca wykazał się dużym zaangażowaniem oraz bardzo dobrą organizacją robót. Jakość prac oceniamy jako bardzo wysoką."

Ryszard Dzięciołowski, Prezes zarządu
http://www.dzieciolowski.com.pl/

"...Potwierdzam dobrą jakość wykonanych prac przez Wykonawcę. Współpraca z firmą Roycon Sp. z o.o. to partnerstwo i profesionalizm..."

Jacek Ratasiewicz, Prezes zarządu
http://www.stora-drain.pl